Back to Directory Toolkit page

Directory Toolkit International Versions


Språk

Norsk
  Oversikt
  Search and Replace
>>Directory Toolkit<<

Chinese
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Deutsch
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit
  Registry Toolkit   

Danish
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Dutch
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

English
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Français
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Greek
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Italian
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Japanese
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Portuguese
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Spanish
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Swedish
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

 
Internasjonal støtte for Directory Toolkit grensesnittet gjøres mulig ved hjelp av "språk dll'er" - enten dtlang.dll. Den riktige dll-filen installeres i samme katalog/mappe som Directory Toolkit programfilen.

Vil du gå tilbake til den engelske versjonen, sletter eller omdøper du språk dll'en og kjører det opprinnelige installasjonsprogrammet på ny for å installere den opprinnelige hjelpefilen.

Du kan laste ned den norske versjonen nedenfor eller fra Directory Toolkit Shareware siden.

Choice:

Stor takk til Kristian Ruud for klargjøring av norsk språkmodul og websider!

Vi utvikler internasjonale versjoner av våre andre produkter. Kontakt gjerne Mike Funduc på mike@funduc.com dersom du ønsker å lage en versjon for ditt morsmål.


[Back] [Home]

© 1995-2020 Funduc Software. All rights reserved.
http://www.funduc.com
http://www.searchandreplace.com
Send comments to webmaster@funduc.com