Back to Search & Replace page

Search and Replace internationella versioner


Språk

Svenska
  Översikt
>>Search and Replace<<
  Directory Toolkit

Engelska
  Översikt
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Chinese
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Tyska
  Översikt
  Search and Replace
  Directory Toolkit
  Registry Toolkit   

Danish
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Holländska
  Översikt
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Franska
  Översikt
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Greek
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Italienska
  Översikt
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Japanska
  Översikt
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Norska
  Översikt
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Portugisiska
  Översikt
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Spanish
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

 

Ett svenskt gränssnitt för Search and Replace finns nu tillgängligt.

Internationellt stöd för Search and Replace möjliggörs genom "språk-dller" - srlang.dll. Lämplig dll installeras i samma katalog som programmet är installerat i. Språk-dllen fungerar både för registrerade och oregistrerade versioner. Du installerar först den engelska versionen och lägger därefter till språkfilen.

För att återgå till den engelska versionen, döps dllen om eller raderas och programmet startas om. Den engelska hjälpfilen återfås genom en ominstallation av programmet.

Du kan hämta hem den svenska versionen nedan eller från Search & Replace Shareware sidan.

Choice:

Särskilt tack till Mathias Thinsz för översättningen av vår svenska dll och denna websida!

Vi utvecklar internationella versioner av våra andra produkter. Kontakta Mike Funduc på support@funduc.com om du vill göra en version på ditt språk.


[Back] [Home]

© 1995-2020 Funduc Software. All rights reserved.
http://www.funduc.com
http://www.searchandreplace.com
Skicka synpunkter till webmaster@funduc.com