earth6.gif (1019 bytes) Back to Directory Toolkit page earth6.gif (1019 bytes)

Directory Toolkit internationella versioner


Språk

Svenska
  Översikt
  Search and Replace
>>Directory Toolkit<<

Chinese
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Engelska
  Översikt
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Tyska
  Översikt
  Search and Replace
  Directory Toolkit
  Registry Toolkit   

Danish
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Holländska
  Översikt
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Franska
  Översikt
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Greek
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Italienska
  Översikt
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Japanska
  Översikt
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Norska
  Översikt
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Portugisiska
  Översikt
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Spanish
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

 
Ett svenskt gränssnitt för Directory Toolkit finns nu tillgängligt.

Internationellt stöd för Directory Toolkit möjliggörs genom "språk-dller" (dtlang.dll). Lämplig dll installeras i samma katalog som programmet är
installerat i.

För att återgå till den engelska versionen, döps dllen om eller raderas och programmet startas om. Den engelska hjälpfilen återfås genom en ominstallation av programmet.

Du kan hämta hem den svenska versionen nedan eller från Directory Toolkit Shareware sidan.

Choice:

Särskilt tack till Thomas E. Green för översättningen av vår svenska dll.

Vi utvecklar internationella versioner av våra andra produkter. Kontakta Mike Funduc på support@funduc.com om du vill göra en version på ditt språk.


[Back] [Home]

© 1995-2020 Funduc Software. All rights reserved.
http://www.funduc.com
http://www.searchandreplace.com
Send comments to webmaster@funduc.com